Turistické možnosti - Turistalátványosságok

Drieňovec

Somhegy

Je súčasťou Národného praku Slovenský Kras. Ide o chránený celok o výmere 1,860,200 m2 vyhlásená v roku 1984. Typ: Národné prírodná rezervácie

NPR je vyhlásená na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského rudohoria na vedecko- -výskumné a náučné ciele. Na jej území platí 5. stupeň ochrany podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.

Kríž

Kereszt

Veterná priepasť

Széllyuk

Zádielska dolina

Szádelői-völgy

Úradné hodiny - Hivatalos órák
Pondelok/ Hétfő 07:00 - 15:00
Utorok/ Kedd nestránkový deň/ nincs ügyfélfogadás
Streda/ Szerda 07:00 - 15:00
Štvrtok/ Csütörtök nestránkový deň/ nincs ügyfélfogadás
Piatok/ Péntek nestránkový deň/ nincs ügyfélfogadás

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 58 7979  110
E-mail: oukovacova@veganet.sk

Kalendár odvozu odpadu