SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeckovacova.sk spravuje Obec Kováčová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kováčová

Adresa:

Obecný úrad Kováčová
Kováčová č.28
Pošta Drnava 049 42

IČO: 00696684

Samosprávny kraj: Košický
Okres:Rožňava
Región: Košický
Počet obyvateľov: 56
Rozloha: 1382 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1346

Všeobecné informácie: oukovacova@veganet.sk
Podateľňa: oukovacova@veganet.sk
Starosta: oukovacova@veganet.sk Tel: +421 907 587 288
Informácie o napĺňaní webového sídla: oukovacova@veganet.sk

Sekretariát:
Tel.:
 +421 58 7979 110
E-mailoukovacova@veganet.sk

 

Kompetencie:
Obec Kováčová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kováčová je zriadený na Obecnom úrade v: Betliari
(Spoločný obecný úrad, OcÚ, Šafárikova 67, 049 21 Betliar)

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk