SlovenskýMagyarEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Názov Popis Dátum
VZN 01/2023 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Kováčová 04.01.2023
vzn[2].pdf, 11.12.2020 (Dodatok č.2) - 22.07.2021
vzn[1].pdf, 12.12.2016 (Dodatok č.1) - 22.07.2021
vzn.pdf, 01/2016 - 16.11.2015 - 22.07.2021
VZN o určení ročnej sadzby dane z pozemkov a dane zo stavieb na území obce Kováčová - 22.07.2021
VZN- o miestnyh daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kováčová - 22.07.2021
VZN- ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev. - 22.07.2021
Dodatok č. 1 k VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kováčová - 22.07.2021
VZN- O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kováčová - 22.07.2021
VZN- Smernica Obce K O V Á Č O V Á na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií - 22.07.2021
Generované portálom Uradne.sk