SlovenskýMagyarEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 54)
Názov Popis Dátum
OBNOV DOM Obnov dom s príspevkom plagátt 26.06.2024
Zámer predaja nehnuteľnosti Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 24.06.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji Správa o hodnotení strateg. dokumentu Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom krajidok 17.06.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Oznámenie správy o hodnotení strategického dokumentu 12.06.2024
Informačný plagát Informačný plagát zemetresenia 12.06.2024
Zápisnica z volieb do EP Výsledky volieb do EP konaného dňa 08062024 10.06.2024
Informácia o začatí správneho konania Informácia o začatí správneho konania zverejňovaná v súlade s § 82 ods. 7 zákona NRSR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení np. 27.05.2024
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 27.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente Integrovaná územná stratégia KK 2022-2030 16.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente PHaSR KSK 16.05.2024
Generované portálom Uradne.sk