SlovenskýMagyarEnglish

Zápisnice OZ

  • Dátum vyvesenia: 25.11.2022
    Zápisnica z ustanovujúcej schôdze OZ obce Kováčová zo dňa 21.11.2022