SlovenskýMagyarEnglish

Voľby 2022

Zverejnenie elektronickej adresy na doručrnie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Kováčová a orgánov samosprávnych krajov konané 29.10.2022

oukovacova@veganet.sk

Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 724/2022 zo dňa 27.6.2022 určilo počet volebných obvodov a počet poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja konané dňa 29.10.2022

OKRES ROŽŇAVA:  volebný obvod č. 8, v ktorom sa volia 4 poslanci.

Sídlo OVK:
Okresný úrad Rožňava
Špitálska 3
048 01 Rožňava


Zoznam volieb: